Tag Archives: set box อาหารว่าง

set box อาหารว่าง

set box อาหารว่าง   set box อาหารว่าง ในปัจจุบันนี้ บางครอบครัวก็ได้ดัดแปลงอาหารว่างที่รับประทานกันเล่น ๆ มาเป็นอาหารหนักประจำมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็มี เช่น ก๋วยเตี๋ยวหลอด แซนวิช หมี่กระทิกระเพาะปลา ฯลฯ โดยเพิ่มปริมาณการรับประทานให้มากขึ้น แทนที่จะรับประทานเพียงชิ้นเดียว ก็เป็นการรับประทานหลายชิ้นให้อิ่มเป็นมื้ออาหารนั้นๆ ไปเลย  อาหารว่างนอกจากจะเป็นอาหารระหว่างมื้อสำหรับครอบครัวแล้วยังได้รับเลือกให้เป็นอาหารเลี้ยงน้ำชา กาแฟ ในตอนบ่ายระหว่างการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง หรือการจัดเลี้ยงน้ำชาในการประชุม สัมมนา อบรม หรือรับแขก เป็นต้น  ดังนั้นการเลือกอาหารว่างแต่ละชนิดนั้น จึงต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในโอกาสที่จะใช้ ถ้าเป็นการเลี้ยงเนื่องในโอกาสประชุมสัมมนาหรืออบรม ซึ่งมีคนจำนวนมาก ก็จำเป็นต้องเลือกอาหารว่างที่รับประทานง่ายค่อนข้างแห้ง ใช้มือหยิบรับประทานได้สะดวก จะได้ตัดความยุ่งยากในการที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์ในการรับประทาน ขนาดของอาหารก็ควรจะมีชิ้นเล็กพอคำสะดวกต่อการรับประทาน    ประโยชน์ของ set box อาหารว่าง เป็นอาหารที่คั่นระหว่างมื้อ เพื่อประทังความหิว  ช่วยผ่อนคลายความเครียด เกิดความสบายใจ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ช่วยเพิ่มบรรยากาศในการทำงานให้มีสีสัน สดชื่น มีชีวิตชีวา เช่น พิธีเปิดสำนักงาน งานเลี้ยงฉลองการสัมมนา เป็นต้น  ร่างกายได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก    …