Tag Archives: JZ-500

jz-500 สายคอนโทรล / สายไฟคอนโทรล

jz-500 สายคอนโทรล / สายไฟคอนโทรล สายคอนโทรล / สายไฟคอนโทรล สายคอนโทรล คือ สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กทำให้มีความอ่อนตัวสูง เหมาะสำหรับเชื่อมต่อเพื่อนำสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดและคอมพิวเตอร์ ลักษณะของ สายคอนโทรล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีด้วยกันหลายรูปแบบตามความหลากหลายของสภาพหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง สิ่งที่ทำให้ สายคอนโทรล แต่ละชนิดมีตวามแตกต่างกันหลักๆนั้น ก็คือ ชนิดของฉนวน การบิดและการตีเกลียว ชีลด์กันสัญญาณรบกวน ฉนวนภายนอก อีกทั้งยังมีองค์ประกอบปลีกย่อยอีกหลายส่วนซึ่งทำให้สายคอนโทรลมีความแตกต่างกัน เช่น การเคลือบดีบุกของตัวนำไฟฟ้า ความละเอียดของเส้นฝอยของตัวนำ ความถี่ในการพันของเกลียว ความถึ่ในการพันของคอร์ หรือ กลุ่มสายไฟ การเพิ่มเส้นใยเพื่อให้สายไฟรับแรงดึงได้เพิ่มขึ้น การใส่สารต่างๆเพื่อป้องกันการกัดแทะที่เกิดจากสัตว์ การใส่เกราะป้องกันแรงกระแทกทางกลจากภายนอก การใชัฉนวนชนิดพิเศษเพื่อที่จะให้สายไฟปลอดภายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การใช้วัสดุชนิดพิเศษเพื่อให้สายไฟสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และยังมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆอีกมากมาย ดังนั้น สายคอนโทรล จึงมีความหลากหลายมากกว่าสาย Power ที่ขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดมาก และ นิกซ์ เคเบิ้ล นั้นก็มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 15,000 SKU Model สายคอนโทรลที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย โดยในแต่ละรุ่นนั้นเหมือนกันทุกประการ แตกต่างกันเฉพาะแค่ชื่อ เนื่องจากเป็นคนละแบนด์ Model มีดังต่อไปนี้  YSLY-JZ, JZ-500, OPVC-JZ, Olflex Classic 110 ซึ่งสายไฟทั้ง 4 รุ่นข้าง ต้นนี้ YSLY-JZ เป็นชื่อกลางส่วนอีก 3 ชื่อ ที่เหลือ …

JZ-500 สายคอนโทรล

JZ-500

JZ-500 JZ-500 Volt : สายคอนโทรล JZ-500 สายคอนโทรล  JZ 500 Volt สามารถใช้ทดแทน สาย CVV และ VCT ได้เป็นอย่างดี แต่ตัวสายมีความอ่อนตัวมากกว่า และ มีขนาดสาย (พื้นที่หน้าตัด) ที่เล็กกว่า สาย CVV และ VCT เป็นอย่างมาก ในสายขนาดเดียวกัน ขนาด ตั้งแต่ 0.5 mm 2 จนถึง 240 mm 2 และ คอร์ตั้งแต่ 2 คอร์ จนถึง 100 คอร์ ให้เลือกทุกความต้องการ สามารถใช้ ในการนำสัญญาณ ต่าง ๆ หรือ เดินไฟฟ้ากำลัง ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังให้ความอ่อนตัวสูงอีกด้วย โดย สายคอนโทรล YSLY-JZ …