Tag Archives: HKS

HKS

HKS

HKS – การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายไอเสีย สำหรับรถทั่วไป และรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง แต่ยังคงคุณภาพเสียง หรือระดับของเสียง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ การผลิตรถยนต์นั้น เป็นไปไม่ได้เลย ในประวัติศาสตร์ อันยาวนาน ของการปรับแต่งระบบไอเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายไอเสีย จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องขยาย ขนาดของท่อ ดังนั้นผล ที่ตามมาคือ เสียงที่ดังขึ้น ระบบไอเสีย ที่มีหม้อพักรูปทรง แบบปืนใหญ่ จะให้การเก็บ เสียงได้ดีกว่าหม้อพักแบบทรงรี การจะทำให้ เสียงที่ออกมา ลดลงได้นั้น จึงจำเป็นที่ จะต้องลดขนาด ของท่อตามไปด้วย จุดเด่น / จุดแข็งในผลิตภัณฑ์ของ HKS       บริษัท HKS เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท After market ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น มีการวิจัย – พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของแต่ง ทุกชิ้นให้กับ ผู้ผลิตรถยนต์แบร์นดต่าง ๆ ของญี่ปุ่น มาอย่างยาวนาน …