Tag Archives: ออกแบบโลโก้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนออกแบบโลโก้

ออกแบบโลโก้

สิ่งที่ควรรู้ก่อนออกแบบโลโก้   ออกแบบโลโก้ วางแบบโลโก้ นับว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโลโก้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ โลโก้ร้าน ด้วยเหตุว่าโลโก้ เป็นตัวช่วยให้ธุรกิจ มีความเจริญ แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการออกแบบโลโก้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งจินตนาการเป็นหลัก เพื่อโลโก้มีความแปลกใหม่ เด่น และไม่เหมือนคนใดกันแน่ โดยวัตถุประสงค์จำนวนมาก ของการออกแบบโลโก้ขึ้นมานั้น ก็เพื่อการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆนั่นเอง โลโก้ (Logo) คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงภาพสัญลักษณ์ รวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆเช่น ผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตออกแบบโลโก้ให้มีเอกลักษณ์ แบบเฉพาะตนเอง จะช่วยทำให้มีความน่าเชื่อถือ และก็ประทับใจต่อคนซื้อตลอดไป ด้วยเหตุนี้โลโก้จึงสามารถสร้างแรงผลักดัน ความเลื่อมใส ความนิยมชมชอบ และก็การจดจำเกี่ยวกับหน่วยงาน หรือสินค้าและก็มันเป็นงานของ Designer สำหรับในการประดิษฐ์โลโก้ เพื่อเป้าประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากโลโก้นั้น ไม่ได้เป็นแค่เครื่องหมาย แม้กระนั้นโลโก้นั้น สะท้อนถึงภาพลักษณ์ ในทางการตลาดของธุรกิจอีก   ด้วยองค์ประกอบการออกแบบโลโก้ 1. มีความกลมกลืน โลโก้ควรมีความสอดคล้อง กับความหมายในตัวของมันเอง กับคำขวัญ ตัวเขียนและ แนวความคิดทางการตลาด การเพิ่มส่วนประกอบในส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันกับบริบทความไม่เหมือนกัน ทางด้านการตลาดจะช่วยทำให้ลูกค้าสามารถสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงต่อการออกแบบโลโก้และก็แบรนด์ของบริษัทได้ 2. มีความน่าจำ …