Tag Archives: ห้ามส่งอะไรไปอเมริกา

ห้ามส่งอะไรไปอเมริกา

ห้ามส่งอะไรไปอเมริกา

ห้ามส่งอะไรไปอเมริกา   เชื่อว่า ประเทศอเมริกา คือหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญที่หลายๆคนต้องการที่จะส่งของไป เนื่องจากเป็นประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจโลกและมีจำนวนประชากรเยอะ ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าของที่จัดส่งไป จะถึงมือผู้รับอย่างราบรื่น แม้ว่ากฎหมายในต่างแดนจะมีข้อจำกัดมากมาย แต่การส่งของไปประเทศอเมริกานั้นไม่ยากอย่างที่คิด หากเรามีการเตรียมตัวให้พร้อม วันนี้ SME SHIPPING จะมาให้ข้อมูล กฎระเบียบการนำเข้าอเมริกา สิ่งของที่ห้ามส่ง และการจัดเตรียมพัสดุเพื่อนำส่ง แบบเข้าใจง่ายๆ มาแนะนำกัน   กฎระเบียบการนำเข้าอเมริกา | ห้ามส่งอะไรไปอเมริกา ห้ามส่งอะไรไปอเมริกา ในการนำเข้าสินค้าประเทศอเมริกา ผู้นำเข้าจะต้องเสียอัตราภาษีนำเข้าหรือภาษีอากรที่แยกตามแต่ละประเภทของสินค้าก่อนจึงจะนำสินค้าออกจากปลายทางได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้นำเข้าจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าหากมูลค่าสินค้ามีราคาต่ำกว่า 800 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 24,600 บาท และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า    สินค้านำเข้าที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า หรือใบอนุญาตประกอบการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    -สินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ได้แก่ – เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ – ยารักษาโรคบางชนิด – ผลไม้ ผักและพืชประเภทถั่วต่างๆ (nuts) – นม ผลิตภัณฑ์เนย …