Tag Archives: สายคอนโทรล

สายคอนโทรล YSLY-JZ

สายไฟคอนโทรล

สายคอนโทรล สายคอนโทรล YSLY-JZ  สายคอนโทรล YSLY-JZ  เป็นชื่อกลางของสายคอนโทรลรุ่นหนึ่งที่นิยมใช้กันในยุโรป ลักษณะเหมือนที่เรียกสายไฟ VCT โครงสร้างของสาย YSLY-JZ ประกอบด้วย ตัวนำทองแดงเปลือยเส้นฝอยละเอียด Class 5 ความละเอียด/จำนวนเส้นฝอย เท่ากับ VCT เมื่อขนาดของตัวนำไฟฟ้าเท่ากัน ฉนวนภายในทำจาก PVC เป็นสีดำมาร์คด้วยตัวเลข ฉนวนภายนอกทำจาก PVC มีสีเทา หรือ ดำ (สั่งผลิตพิเศษ) โดยรุ่นที่มีขายกันอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดจะมีเป็นรุ่น YSLY-JZ และ YSLY-OZ ความแตกต่างของทั้งสองรุ่นคือ YSLY-JZ จะมีสายกราวด์ (สีเขียวคาดเหลือง) รวมอยู่ด้วย เช่น YSLY-JZ 3G1 จะมีทั้งหมดสามเส้น มาร์คด้วยเลข 1 , เลข 2 และ สีเขียวคาดเหลือง YSLY-OZ 3X1 จะมีทั้งหมดสามเส้น จะมาร์คด้วยเลข 1 , เลข 2 …