Tag Archives: ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

เตี๋ยวเรือแพรทอง อุดรธานี 

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

เตี๋ยวเรือแพรทอง อุดรธานี    ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ จากคำบอกเล่าหลายๆ แหล่งล้วนสันนิษฐานว่า ก๋วยเตี๋ยวเรือ มีรากเหง้ามาจาก ก๋วยเตี๋ยว ที่เป็นอาหารประจำชาติของจีน ในสมัยอยุธยามีการค้าขายกับต่างชาติ ชาวจีนก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากขึ้น และนำวัฒนธรรมการกินก๋วยเตี๋ยวเข้ามาด้วย เริ่มแพร่หลายในเมืองไทยจนกลายเป็นเมนูยอดนิยม    สมัยนี้ มีการปรับสูตรปละประยุกต์เครื่องเคราให้หลากหลาย และปรุงรสชาติให้จัดจ้านมากขึ้น จนกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเรือ และอีกมากมายตามแต่วัตถุดิบที่ใส่ลงไป จนมาถึงในยุคของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ แล้วต้องจัดประชุมรัฐมนตรี จึงเหมาร้านก๋วยเตี๋ยวลงเรือ พายเรือเข้าไปขายในทำเนียบ เป็นที่ถูกอกถูกใจคณะรัฐมนตรี  หลังจากนั้นก็ได้มีมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนขายก๋วยเตี๋ยวสร้างรายได้ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในขณะนั้น หลายคนจึงเรียกร้านก๋วยเตี๋ยวที่พายเรือขายว่า “ก๋วยเตี๋ยวเรือ” นั่นเอง   ก๋วยเตี๋ยวเรือ มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อ และ ก๋วยเตี๋ยวหมู เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมานาน ในสมัยก่อน จะขายในเรือพายตามคลอง จึงเป็นที่มาของชื่อ ชามที่ใส่จะมีลักษณะเล็ก ปัจจุบัน ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ก๋วยเตี๋ยวหันมาเปิดร้านบนบกในอาคารพาณิชย์แทน แต่ก็ยังไม่ละทิ้งสัญลักษณ์ของความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ โดยจะใช้เรือตั้งอยู่หน้าร้าน และชามก็ยังใช้เป็นชามขนาดเล็กอยู่   ก๋วยเตี๋ยวเรือนั้น …