Tag Archives: รับทำเรซูเม่

10 ความลับที่แผนก HR จะไม่มีทางบอกคุณ

รับทำเรซูเม่

10 ความลับที่แผนก HR จะไม่มีทางบอกคุณ   Human resources (HR) หรือฝ่ายคุคคลเป็นหนึ่งในแกนหลักขององค์กร ที่รับผิดชอบเรื่องการคัดเลือกพนักงาน  การจัดการพนักงานในองค์กร และการควบคุมให้พนักงานอยู่ในกรอบของกฏหมายและกฏขององค์กร แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่แผนก HR อาจเก็บเป็นความลับกับหนักงาน ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้   1.เราสามารถต่อรองเงินเดือนได้: ฝ่าย HR ไม่อยากให้พนักงานต่อรองเงินเดือน แต่เป็นสิทธิของเราที่จะสามารถเรียกเงินเดือนได้ตามความสามารถและประสบการณ์ ดังนั้นเราควรจะศึกษาและต่อรองเงินเดือนให้เราได้เงินเดือนที่ยุติธรรม   2.สวัสดิการก็ต่อรองได้นะ: เช่นเดียวกับเงินเดือน เราสามารถต่อรองเอาสวัสดิการได้เช่นเดียวกัน เช่น ประกันสุขภาพ, วันลาพักร้อน และแผนการเกษียณ อย่าเขินอายที่จะต่อรองเอาสวัสดิการ โดยเฉพาะถ้าเรามีเงื่อนไขพิเศษจากคนอื่นๆ   3.ฝ่าย HR ไม่ใช่เพื่อนของเรา: ถึงแม้ฝ่าย HR จะมีหน้าที่คอยช่วยเหลือพนักงานก็จริง แต่หน้าที่ที่สำคัญกว่าของฝ่าย HR ก็คือการรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ฝ่าย HR ไม่ได้เข้าข้างคุณเสมอไป โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นคงขององค์กร   4.ฝ่าย HR เก็บข้อมูลและประวัติอย่างละเอียด: ฝ่าย HR จะเก็บข้อมูลผลงานของพนักงาน เวลาการเข้าและออกงาน …