Tag Archives: รับทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว จังหวัดกระบี่

บริการทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวจังหวัดกระบี่

บริการทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวจังหวัดกระบี่   รับทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าวจังหวัดกระบี่ – ณ ปัจจุบันอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนไม่เพียงพอ และขณะนี้การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราสูงขึ้น ทำให้นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก ก่อนอื่นที่นายจ้างจะจ้างงานแรงงานต่างด้าว ควรมีความรู้เบื้องต้นดังนี้   การจ้างแรงงานต่างด้าวต้องเข้ามาตามระบบ MOU เท่านั้น หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า การจ้างแรงงานต่างด้าวจะต้องทำตามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU หากไม่มีถือว่าเป็นการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย มาดูกันดีกว่าว่าการนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU ควรทำอย่างไรบ้าง   ขั้นตอนการทำ MOU   1.ต้องยื่นเอกสาร DEMAND LETTER หรือคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยต้องส่งเอกสารคำร้องที่ได้ไปยังตัวแทนประเทศต้นทางเพื่อดำเนินการคัดเลือกแรงงาน หลังจากนั้นตัวแทนประเทศต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อส่งกลับมา 2.ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับมาจากเอเจนซี่ที่ต่างประเทศ ยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมแบบ ตท. 2 และเอกสารประกอบ ที่ สจจ/สจก. ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน 1,900 บาท  กรณีนายจ้างยื่นเองจะต้องวางประกัน 1,000 บาท/แรงงาน 1 คน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท นำหนังสือและเอกสารที่ได้จาก สจจ/สจก ยื่นส่งต่อที่กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานออกหนังสือถึงสถานทูตไทย …