Tag Archives: รักษาสัตว์

ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงน้องหมาน้องแมว

รักษาสัตว์

ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงน้องหมาน้องแมว   รักษาสัตว์ ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงมีบทบาทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้าน ซึ่งเปรียบเหมือนสมาชิกครอบครัว เนื่องจากสภาพทางสังคมเปลี่ยนไป บางครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ บางครอบครัวแยกกันอยู่ ส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้เกิดความเหงาได้ บางคนเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน บางคนเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม บางคนมีความชอบสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว สัตว์เลี้ยงที่คนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้ในบ้านนั้น อันดับแรกที่นึกถึงเลยคือ สุนัข แมว เป็นต้น สัตว์เลี้ยงมีอยู่หลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์ มีไว้ให้นักรักสัตว์เลี้ยงไว้เลือกเลี้ยงตามความชอบ   นอกจากสัตว์เลี้ยงจะเลี้ยงเพื่อคลายเหงา อยู่เป็นเพื่อนแล้ว บางคนเลี้ยงไว้เป็นลูกก็มี คือรักเหมือนลูก และสัตว์เลี้ยงยังเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่า ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของที่สุด ถึงแม้มันจะพูดไม่ได้ก็ตาม มันไม่เคยพูดวิจารณ์เจ้าของ ไม่เคยโกหก และฟังสิ่งที่เจ้าของพูด มันจึงเป็นเพื่อนที่รู้ใจและคอยอยู่เคียงข้างเจ้าของทุกสถานการณ์ เพราะฉะนั้นแล้วควรหมั่นดูแล และเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของคุณเป็นประจำ   ส่วนการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ปลอดภัยและดีที่สุด ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องหมาน้องแมว ทำให้น้องมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ  แต่เจ้าของเองก็ควรจะใส่ใจดูแลสภาพแวดล้อมรอบตัวน้องให้สะอาดด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงให้เขาได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ มีวิตามินที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน รักษาสัตว์ การทำวัคซีนสำหรับ ลูกสุนัขและลูกแมว เจ้าตัวน้อยจะได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ ในช่วงสัปดาห์แรกๆหลังคลอด โดยสามารถได้รับตั้งแต่ก่อนคลอดและการได้รับนมน้ำเลืองจากแม่ โดยภูมิคุุ้มกันนี้จะค่อยๆลดลงเมื่อลูกสัตว์อายุ 8-12 สัปดาห์ ซึ่ง MDA สามารถเข้าไปขัดขวางการกระตุ้นภูมิจากวัคซีนที่ทำได้ ลูกสัตว์ที่ได้รับ MDA น้อย …