Tag Archives: ประตูกันเสียง

ประตูกันเสียง – จำหน่ายประตูกันเสียง Zen Acoustic มีคุณภาพ

ประตูกันเสียง

ประตูกันเสียง – จำหน่ายประตูกันเสียง Zen Acoustic มีคุณภาพ   ประตูกันเสียง – ZEN ACOUSTIC บริการออกแบบ ติดตั้งห้องเก็บเสียง ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องซ้อมดนตรี ฯลฯให้คำปรึกษาด้านอะคูสติก โดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ     ให้คำปรึกษาด้านอะคูสติก ให้คำปรึกษาด้านอะคูสติก การกันเสียง การลดเสียงสะท้อน การปรับคุณภาพเสียงภายในห้อง การออกแบบระบบกันเสียง ผนังกันเสียง ฝ้ากันเสียง การจัดวางตำแหน่งลำโพง ฯลฯ     ออกแบบห้องเก็บเสียง ออกแบบห้องเก็บเสียง ห้องซ้อมดนตรี ห้องโฮมเธียเตอร์ ห้องประชุม ฯลฯ ด้วยโปรแกรม 3 มิติ สวยงาม โดย สถาปนิกมืออาชีพ     วิเคราะห์เสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์เสียง วิเคราะห์สัดส่วนห้อง ค่าการกันเสียง พื้นที่เสียงสะท้อน ตำแหน่ง Early Reflection ค่า Reverberation …