Tag Archives: ท่อ HKS

ท่อ HKS

ท่อ HKS

ท่อ HKS – การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการระบายไอเสีย สำหรับรถทั่วไป และรถยนต์ที่ มีสมรรถนะสูง แต่ยังคง คุณภาพเสียง หรือระดับ ของเสียง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของการผลิต รถยนต์นั้น เป็นไปไม่ได้เลย ในการประวัติศาสตร์ อันยาวนาน ของการปรับแต่ง ระบบไอเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายไอเสีย จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องขยาย ขนาดของท่อ ดังนั้นผลที่ตามมา คือเสียงที่ดังขึ้น ระบบไอเสีย ที่มีหม้อพัก แบบทรงรี อย่างไรก็ตาม ขนาดของท่อ ที่เล็กลง ก็จะมีผลต่อ การระบาย ไอเสียด้วยเช่นกัน แต่จะช่วยเพิ่มแรงดัน ในการระบายไอเสียได้ มากขึ้น ท่อ HKS ใช้เทคโนโลยีที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะ ตัวในการที่จะรักษา ประสิทธิภาพใน การระบายไอเสีย และควบคุม ระดับเสียง 5 อาการบ่งบอกท่อไอเสียพัง 1.ท่อไอเสียสนิมจับ มีรอยแตก ควรหมั่น ทำความสะอาด …