Tag Archives: กาวสองหน้า

กาวสองหน้า คืออะไร?? พร้อมวิธีลอกเทปกาวออกจากผนังง่ายๆ

กาวสองหน้า

กาวสองหน้า คืออะไร?? พร้อมวิธีลอกเทปกาวออกจากผนังง่ายๆ   กาวสองหน้า เทปที่มีกาวเคลือบอยู่ทั้งสองด้านของผิวเทป เพื่อใช้สำหรับติดพื้นของวัตถุทั้งสองด้านเข้าด้วยกันสามารถใช้ติดบนพื้นผิวได้หลากหลายประเภททั้ง แผ่นฟิล์ม, โฟม, กระดาษ, ผนังต่าง ๆ และฟอยล์ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อผูกยึดหรือติดพื้นผิวของวัสดุทั้งสองด้านเข้าไว้ด้วยกัน   เทปกาวสองหน้าทำมาจากอะไร เทปกาวสองหน้าสามารถยึดเข้ากับพื้นผิวของวัตถุทั้งสองด้าน เพื่อให้วัตถุทั้งสองชิ้นนั้นติดเข้าด้วยกัน สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไม้, โลหะ, พลาสติก, ผ้า และ กระดาษ   ประโยชน์ของเทปกาวสองหน้า สามารถนำเทปกาวสองหน้าไปใช้ในงานติดพื้นผิววัสดุทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน สามารถใช้ในงานหลากหลาย  ไม่ว่าจะใช้ในงานประดิษฐ์, ทำโมเดลและแบบจำลอง, เทปรัดผัก, ติดป้าย กรอบรูป และโปสเตอร์เข้ากับผนัง, ติดไม้เพื่อทำชั้นวาง, ซ่อมแซมรอยแตกหรือรอยรั่ว, ติดชิ้นส่วนเครื่องจักรชั่วคราว, ยึดติดชิ้นงานใน รถยนต์ เป็นต้น   เทปกาวสองหน้า สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งยังใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ก่อนใช้ติดลงบนพื้นผิว ควรทำความสะอาดพื้นผิววัสดุและทำให้แห้ง เพื่อให้เทปกาวยึดติดกับพื้นผิวได้ดีขึ้น   เทคนิคลอกเทปกาวออกจากผนัง การใช้งานเทปกาวสองหน้าที่นำมาติดวัสดุต่าง ๆ ปัญหาที่เจอหลังจากใช้งาน คือเมื่อลอกออก …