ลิฟท์ยกรถ – ชุดเครื่องมือช่าง และเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ

ลิฟท์ยกรถ

ลิฟท์ยกรถ ผู้จัดค้าขายเครื่องไม้เครื่องมือช่างยนต์ทุกชนิด

ลิฟท์ยกรถ เหมาะสมกับศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถทุกหมวดหมู่
นำเข้าอุปกรณ์ช่างยนต์ประสิทธิภาพสูง ได้แก่ ลิฟท์ยกรถทุกหมวดหมู่ ลิฟท์หน้าจอดรถทุกจำพวก เครื่องอัดไฮโดรลิค แม่แรงทุกขนาด ห้องพ่น-อบสีรถยนต์ แผงอบอินฟาเรด เครื่องเจียรจานเบรค แท่นดึงตัวถังรถยนต์ เครื่องตั้งศูนย์ เครื่องถอดยาง เครื่องถ่วงยาง  ลิฟท์ยกรถราคาถูก เครื่องระเบิดขอบยาง เครื่องแกะดอกยาง เครื่องซ่อมล้อแม็ก ปั้มลมสกรู เครื่องเติมลมไนโตรเจน เครื่องดัดท่อ เครนยกเกียร์ ตัวยกเครื่องยนต์กลไก เครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือชมดปรับเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ออโต้ และเครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อที่จะศูนย์บริการซ่อมบำรุงอีกหลากหลายรายการ

ถ่ายน้ำมันเครื่องอย่าเดียวเหรอครับผมผมจริงๆคงจะมีอย่างอื่นด้วย สองอย่างนี้ใช้งานเป็นแบบเดียวกันครับผมผม แตกต่างกันดิ่งพื้นที่ใช้สอย ถ้าวิ่งใต้ท้องรถเป็นจำนวนมากลิฟท์สองเสา เป็นต่อกว่าครับผม ยกเป็นต้นว่าว่าทำณ ขณะด้านล่าง เครื่อง เกียร์ คลัช เหล่านี้จึงควรใช้พื้นที่ใต้รถเป็นจำนวนมาก
แต่หากวิ่งรอบรถจำนวนมาก ใช้ลิฟท์กรรไกรครับผม อย่างเช่นเปลี่ยนแปลงยาง เบรค เจียรจานประชิดล้อ ปรับเปลี่ยนโช้ค
เหล่านี้หากใช้สองเสาจะสัมผัสรำคาญเสามาก
สองอย่างนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องได้อย่างสะดวกสบายพอกัน

ลิฟท์ยกรถ

การบำรุงรักษารถหรือวิเคราะห์เช็คสภาพรถนั้น อาจจะมีความลำบาก หากไม่มีลิฟท์ยกรถหรือลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ เข้ามาช่วยสำหรับเพื่อจะการซ่อมบำรุงเครื่องจากท้องรถ โดยลิฟท์ยกรถหรือเครื่องยกรถนั้นมีหลากหลายชนิดพวกร่วมกัน โดยจะแบ่งแยกออกตามวิธีการใช้งาน โดยเหตุนี้

1. ลิฟท์ยกรถแบบ 2 เสาคานข้างล่าง (Two Post Lifts)
เครื่องยกรถแบบ 2 เสาคานข้างล่างนั้น จะมีลิฟต์ที่ยกเหนือศีรษะ โดยมีท่อไฮโดรลิกและสายเคเใบรับเงินที่ทำให้มีการเกิดแนวทางการทำให้คานอยู่ด้านในดีกรีที่เสมอกัน โดยสามารถซ่อมบำรุงจากท้องรถได้สะดวกและสบายและสบายยิ่งขึ้น

2. ลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสา (Four Post Lifts)
เครื่องยกรถแบบ 4 เสานั้น ใช้งานออกจะง่ายและเกี่ยวกับความเข้าใจได้มาก ลิฟท์ยกรถราคาถูก ยิ่งกว่า เนื่องด้วยไม่จำเป็นที่ต้องยึดอยู่กับลำดับขั้นอะไรก็แล้วแต่ แต่ก็ไม่ได้รวมไปถึงไปทั้งหมดทั้งมวล ยังมีจุดบกพร่องอยู่บ้าง ถ้าควรจะเป็นซ่อมล้อ คงจะควรต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือมาจัดตั้งเพิ่มอีกเพื่อที่จะยกให้สูงมากขึ้น

3. ลิฟท์กระเช้ากรรไกร (Scis sor Car Lifts)
ลิฟท์กระเช้ากรรไกรนั้น กว้ างขวางการยกสิ่งของทุกชนิด น่าจะใช้เป็นลิฟท์ยกรถยนต์ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ ก็สามารถยกได้ทจำนวนมาก โดยสามารถเคลื่อนขึ้นกระเช้าไปได้โดยทันที (Drive-on) ซึ่งลิฟ ท์กระเช้ากรรไกรนั้นจะใช้มากสำหรับสำหรับเพื่อการซ่อมล้อ

4. ลิฟต์ยกรถที่พกพาได้  (Portabl e Car Lifts)
เครื่องยกรถซึ่งสามาร ถพกพาไปด้วย ได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อเกิดข้อขัดแย้งระหส่างทาง ก็สามารถนำเครื่องยกรถมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

5. ลิฟต์ยกรถแบบฝังดิน (In ground Car Lifts)
เพื่อจะเครื่องยกรถแ บบฝังดินนั้น จะมีลักษณะเสมือนลิฟท์กระเช้ากรรไกร แต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่มีรั้วเหล็กกั้น อีกทั้งยังเป็นตัวเฟ้นที่ดีเพื่อที่จะสถานที่ที่มีพื้นที่บางส่วน เนื่องมาจากสามารถเก็บไว้ใ ต้พื้นร้านเมื่อมิได้ใช้งานได้อีกด้วย

6. ลิฟต์ยกรถ แบบเขยื้อน (Mobile Column Car Lifts)
เครื่องยกรถ แบบเคลื่อนนั้น สามารถเพิ่มเติมอีกเสาหรือนำเสาออกได้ตามวิชาความรู้สึกที่อยากที่จะได้ โดยสามารถยกแท่นได้ถึง 8 องค์ประกอบเสาอย่างยิ่งจริงๆ อีกทั้งที่ไม่มีสายมากวนใจอีกด้วย

กรรมวิธีการ เตรียมการพื้นที่เพื่อที่จ ะตั้งขึ้นลิฟท์ยกรถ

พื้นที่โดย รวมทั้งปวงทั้งมวล กว้าง  4 เมตร x ยาว 6 เมตร x สูง 4 เมตร เป็นหลักที่ปฏิบัติงานเหมาะสม
พื้นที่สำ หรับจัดตั้งลิฟท์ควรจะมี ความ หนาของคอนกรีตไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 20 เซนติเมตร
ถ้าพื้นที่จัดตั้งมีความหนาน้อย กว่าที่เฉพ าะเจาะจง ให้ทำการขุดหลุมให้มีหน้ากว้างขวาง 100 x 100 เซนติเมตร และลึกลงไปราวๆ 30 เซนติเมตร หรือ มากยิ่งกว่า
ให้จุ ดกึ่งกลางของทั้งคู่หลุม มีระยะห่างปร ะมาณ 3 เมตร (รวมระยะหลุมซ้าย-ขวาสุด พอๆกับ 4 เมตร)
ก ระทำเทพื้นด้วยคอนกรีตที่มีกฏระเบียบและ ทิ้งไว้ก่อนจัดตั้งประมาณ 1 สัปดาห์

7. ลิฟท์ที่หน้าจอดรถ (Pa rking Lifts)
เมื่อพื้นที่บ้านมีน้อย ลิฟ ท์ที่หน้าจอดรถ อาจจะจะช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ เพราะว่าลิฟท์ที่จอดรถเป็นเหมือนการหน้าจอดรถในชั้นระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นยิ่งกว่าพื้นดิ โดยมีชั้นที่สามารถเคลื่อนเขยื้อนไปบนนั้นได้ ที่ ซึ่งจะถูกรองรับโดยเสาหนึ่งต้นหรือสองต้น เพื่อให้พื้นที่ด้านล่างสามารถใช้สอยคุณประโยชน์อย่างอื่น หรือสามารถนำรถหน้าจอดด้านล่างได้อีกคันหนึ่ง

ในส่วนของลิฟท์ยก มอเตอร์ไซค์ จะใช้เครื่องยกรถในขนาดที่ต่างออกไป โดยมีขนาดเล็กว่า แต่มีเค้าบทบาทใกล้เคียงกับลิฟท์ยกรถแบบ 4 เสา และลิฟท์ที่หน้าจอดรถ ซึ่งกำลังรับน้ำหนักรถมอเตอร์ไซค์นั้น  จะขึ้นกับขนาดของลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนตกลงใจซื้อลิฟท์ยกรถ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ ควรนึกถึงการความต้องมีให้ได้เพื่อเพื่อวิธีใช้งาน เนื่องด้วยหากใช้งานไม่บ่อยครั้ง อาจทำให้เสียรายการที่ต้องจ่ายที่เกินความจำเป็น อย่างไร ก็ดี หากมีความสนใจเกี่ยวกับลิฟท์ยกรถ ลิฟท์ยกมอเตอร์ไซค์ สามารถติดต่อและทำการสื่อสารถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์ หรือทางไลน์

อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้สำหรับการติดตั้งลิฟท์ยกรถ

เบรกเกอร์ข นาด 20 แอมป์
เพื่อที่จะไ ฟ 220 Volt ให้ใช้สายไฟขนาด 2.5×2/1.5 SQ.mm
เพื่อไฟ  380 Volt ให้ใช้สายไฟขนาด 2.5×3 SQ.mm
*** ห มายสาปัจจัย: สายไฟและเบรกเกอร์ ควรจะจะเดินมาที่ตำแหน่งมีความต้องการที่จะจะตั้งขึ้น ***

ลิฟท์ยกรถแบรนด์ไหนดี
ลิ ฟท์ยกรถ

ลิฟท์ยกรถ วัสดุสำคัญที่ห้ามให้ ขาดเลยเด็ดขาดเพื่อจะศูนย์บริการรถยนต์และอู่ซ่อมรถทั่วไป ในขณะที่นี้แนวโน้มของผู้บริโภครถใช้ถนนนับวันมีแต่จะสูงเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีการเกิดกิจการห้างร้านรวงศูนย์ซ่อมและบริก ารรถยนต์ปริมาณมากมากจำนวนมาก ในท้องตลาด ในเนื้อหา ลิฟท์ยกรถราคาถูก นี้ จะพูดเกี่ยวกับแนวนโยบายสำหรับสำหรับในการคัดเลือกใช้ลิฟท์ยกรถให้สมควร และ ชนิดของลิฟท์ยกรถมีเพราะเหตุนี้

1.ลิฟท์ยกรถ 2 เสา ลิฟท์ที่ไ ด้รับความนิยมที่ทุกศูนย์บริการหรืออู่รถยนต์จะต้องมีไว้ใช้ มีอยู่ 2 ลักษณะย่อยคือ
ลิฟท์ยกรถ 2 เสาคานบน  เหมาะกับอู่ที่ซ่อมรถขนาดทั่วๆไป หลังคาไม่สูงมาก เนื่องด้วยลิฟท์แบบคานบน มีข้อแม้เรื่องความสูงของตัวรถ ถ้าใช้งานกับรถตู้ หรือ รถกระบะที่ตั้งขึ้นหลังคาสูง จะไม่อาจจะที่จะใช้ได้ แ ต่สิ่งที่ดีของลิฟท์ชนิดนี้คือ หากใช้งานกับรถที่กระทำโหลดเตี้ยหรือติดชุดแต่ง ก็จะไม่ติดใต้ท้องรถ ยิ่งไปกว่านั้นนี้ในบริเวณพื้นที่นั้นๆ ยังสามารถทำความสะอาดพื้นได้ เพราะว่าว่าไม่มี คานด้านล่างที่ตั้งขึ้นอยู่บนพื้น

ลิฟท์ยกรถ 2 เสาคา นด้านล่าง เหมาะสมกับใช้งานกับรถที่ข้างหลังคาสูงโดยยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีเงื่อนไขสำหรับเพื่อจะการใช้งาน แต่มีข้อขัดคัดค้านเพื่อที่จะรถโหลดเตี้ย และ พื้นที่จัดตั้งคานด้านล่าง ไม่ส ามารถทำความสะอาดได้นั่นเอง ลิฟท์ยกรถราคาถูก

2.ลิฟท์ยกรถแบ บกรรไกร ลิฟท์สำหรับงานซ่อมณ เวลาข้างล่าง เป็นที่ชื่นชอบใช้ในศูนย์บริการทั่วๆไป ส่วนที่ดีคือมีองค์ประกอบที่แข็งแรงและ รับน้ำหนักรถได้เป็นอย่างดี นอกหลังจากนั้นณ เวลาไม่ ได้ใช้งาน ยังชมไม่เกะกะและกินพื้นที่น้อยกว่าแบบ 2 เสา ส่วนข้อบกพร่องคือมีราคาสูงกว่าแบบ 2 เสาเพียงแค่นั้นเอง

3.ลิฟท์กรรไกรตั้งศูนย์ (สะพานตั้งศูนย์ล้อ) ลิฟท์ยกเพื่องานตั้งศูนย์ล้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่ามียอมรับฟังก์ชั่นการจัดการงานไว้เพื่อที่จะปรับตั้งศูนย์ล้อและระหว่างด้านล่าง ให้เป็นไปตามค่ากฏเกณฑ์จากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งจำเป็นจำเป็นจะต้องใช้คู่กับ เครื่องตั้งศูนย์

กลับสู่หน้าหลัก – nonthaburimesuk