รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

บริการวีซ่าออสเตรเลีย

สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า

 • ไม่ต้องเตรียมเอกสาร
 • ประหยัดเวลา
 • มั่นใจ โอกาสผ่านสูง

ปรึกษาฟรี! แอดไลน์เลย

    ใครที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองอย่างเมลเบิร์น ซิดนีย์ การทำวีซ่าประเทศออสเตรเลียนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด โดยที่ประเทศออสเตรเลียจะเน้นการสมัคร และดำเนินการผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก หรือ ใครที่สนใจเรียนทางด้านภาษา เรียนต่อระดับปริญญาต่าง ๆ ประเทศออสเตรเลียก็ตอบโจทย์ เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งเป็นประเทศที่หลาย ๆ คนสนใจในการเรียนคอร์สด้านภาษา โดยมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง หรือ ระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก โดยออสเตรเลียมีสถานบันการสอนที่ยอดเยี่ยมทัดเทียมประเทศหลัก ๆ อย่าง สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือ อังกฤษ เช่นมหาวิทยาลัย The University of Melbourne  อับดับ 14 ของโลก พวกเราจะพาคุณมารู้จักเกี่ยวกับการทำวีซ่าออสเตรเลีย และการเตรียมตัวยื่นวีซ่าออสเตรเลียประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของคุณในการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

     สำหรับการเริ่มต้นในการขอวีซ่า ให้ดูจุดประสงค์ในการเดินทาง เลือกประเภทวีซ่าที่จะดำเนินการขอ โดยลองดู 4 คำถามนี้ในการที่จะเลือกประเภทวีซ่าต่อไป ซึ่งควรพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่จะยื่นเพื่อขอวีซ่า และวีซ่าต้องได้รับการอนุมัติ (Approved) ตั้งแต่ก่อนเดินทางเท่านั้น

 • คุณเดินทางมาจากประเทศไหน
 • ทำไมคุณถึงอยากที่จะมาประเทศออสเตรเลีย
 • คุณจะมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนานเท่าไหร่
 • สถานการณ์ หรือ ทักษะส่วนตัวของคุณ

 

เมื่อรู้จุดประสงค์แล้วคุณก็จะสามารถรู้ได้ว่า คุณควรที่จะขอวีซ่าแบบไหน ประเภทอะไร เพราะ วีซ่าแต่ละประเภทนั้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคุณที่ต้องการจะมาประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต้องการมาเรียนภาษาระยะสั้น 1 เดือน มาท่องเที่ยวระยะสั้น ในประเทศออสเตรเลีย หรือติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ หรือ เพื่อน ซึ่งอาศัยอยู่ไม่เกิน 3 เดือน ให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวออส (Visitor Subclass 600) หรือ ต้องการมาเรียนคอร์สภาษาระยะยาวโดยเป็นคอร์ส 6 เดือนขึ้นไป หรือ เรียน ปริญญาตรี โท ที่ออสเตรเลีย ก็จะสามารถขอ วีซ่านักเรียน (Student Visa Subclass 500) เป็นต้น

 

ประเภทของวีซ่า

หากแบ่งตามประเภทวีซ่าถือได้ว่ามีความหลากหลายมาก โดยขึ้นอยู่กับทั้งระยะเวลาที่จะไปอยู่ในประเทศออสเตรเลีบ จุดประสงค์ต่าง ๆ
โดยจะมี 4 ประเภทหลักที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa – Subclass 600)
 • วีซ่านักเรียน (Student visa – Subclass 500)
 • วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa – Subclass 462)
 • วีซ่าทำงานทักษะ (Temporary Skill Shortage Visa – Subclass 482)

ปรึกษาฟรี! แอดไลน์เลย

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารการเรียน
  (ในกรณีที่ยังเป็นนักเรียน/นักศึกษา)
 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
 • ผลการเรียน
 • เอกสารส่วนตัวอื่นๆ
 • บัตรประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล 
 • ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • เอกสารการทำงาน (ในกรณีที่ทำงานแล้ว)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ออกไม่เกิน 1 เดือน) 
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) 
 • ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจให้แสดงหนังสือรับรองบริษัทที่คัด
  มาจาก DBD ไม่เกิน 3 เดือน หรือทะเบียนการค้า
 • ใบเกิดและหนังสือยืนยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง (ในกรณีที่ผู้สมัครยังเป็นผู้เยาว์)
 • อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 
 • ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน ระยะเวลาในการทำงาน วันที่ออกใบรับรองงาน
 • เอกสารการเงิน
 • Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • Bank Certificate ฉบับจริง อายุเอกสารไม่เกิน 10 วันก่อนยื่นเอกสาร นับจากวันนัดยื่นเอกสารย้อนหลัง

 

รายละเอียด และค่าใช้จ่ายวีซ่าประเภทต่าง ๆ

1. วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor visa – Subclass 600)

   วีซ่านี้เหมาะกับคนที่ต้องการมาพำนักออสเตรเลียระยะสั้น เพื่อท่องเที่ยว เรียนคอร์สระยะสั้น เยี่ยมญาติ หรือ หารือทางธุรกิจ ซึ่ง วีซ่าประเภทนี้คุณสามารถที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งถ้าประสงค์จะอยู่นานกว่านี้ จะต้องสมัครวีซ่าประเภทอื่น

โดยวีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa – Subclass 600) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 • ท่องเที่ยว
 • เรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน
 • เยี่ยมครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก
 • ประชุมธุรกิจ
 • อบรมระยะสั้น

 

สิ่งที่ทำไม่ได้

 • ทำงาน
 • เรียนคอร์สเกินระยะเวลา 3 เดือน
 • พำนักอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด

2. วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student visa – Subclass 500)

   วีซ่าประเภทนี้เหมาะกับคนที่จะมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษา 3 เดือนขึ้นไป ระดับมัธยมฯ หรือ เรียนคอร์สสายอาชีพ หรือ ระดับปริญญาขึ้นไป เพราะจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถอยู่ได้ตามระยะคอร์สที่ลงสมัคร อีกทั้งยังสามารถขยายเวลาอยู่ต่อได้เมื่อจบคอร์สซึ่งจะ ขึ้นอยู่กับสาขาระดับวิชาที่ได้เข้าเรียนอีกด้วย

โดยวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student Visa – Subclass 500) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 

 • สามารถลงคอร์สได้นานสูงสุด 5 ปี
 • สามารถเรียนตามคอร์สที่ได้ลงสมัครเอาไว้
 • สามารถทำงานได้ 48 ชั่วโมง ต่อสองสัปดาห์
 • สามารถเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ
 • สามารถพาแฟน ครอบครัว มาอยู่ในออสเตรเลีย และ สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดวีซ่า Guardian student visa Subclass 590
 • สามารถอยู่ต่อเพื่อเปลี่ยนวีซ่า และทำงานให้ตรงตามที่เรียนได้ด้วย สำหรับระดับวิชาชีพ และ ปริญญา (Temporary Graduate Visa Subclass 485)

สิ่งที่ทำไม่ได้

 

 • ทำงานเกิน 48 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์
 • พำนักอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด (ในกรณีทำงานหลังเรียนจบต้องเปลี่ยนวีซ่า)

3. วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa – Subclass 462)

    สำหรับวีซ่า Working Holiday นั้นเป็นวีซ่าที่เหมาะมากสำหรับอยากหาโอกาสมาทำงานที่ต่างประเทศ หาประสบการณ์ พร้อมท่องเที่ยว และทำงานไปด้วย  เพราะวีซ่า Working Holiday สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่จำกัดชั่วโมง และยังสามารถต่ออายุวีซ่า ได้สูงสุดถึง 3 ปีอีกด้วย ซึ่งคนไทยสามารถสมัครวีซ่า ประเภทนี้ ได้ปีละถึง 2,000 คนซึ่งก่อนจะสมัครวีซ่าประเภทนี้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ และเอกสารจากกรมเด็ก และเยาวชนอีกด้วย

โดยวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa – Subclass 462) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 • สามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมง
 • สามารถเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้
 • สามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ 1 ปี และ ต่ออายุวีซ่าได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี
 • สามารถลงเรียนได้สูงสุดถึง 4 เดือน

สิ่งที่ทำไม่ได้

 

 

 • ไม่สามารถทำงานได้เกิน 6 เดือน ต่อ 1 นายจ้าง
 • ไม่สามารถอยู่เกินกำหนดวีซ่าได้

4. วีซ่าทำงานทักษะ (Temporary Skill Shortage Visa – Subclass 482)

วีซ่าทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับบุคคลที่เรียนจบด้านสายงานใดๆ และได้ทำงานในสายงานที่ตนนั้นได้เรียน และมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 2 ปี และต้องการมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนในเรื่องการเขียนเอกสารอนุญาตให้มาทำงานดังกล่าวได้ ซึ่งมีหลากหลายอาชีพด้วยกัน เช่น พยาบาล พ่อครัว ช่างไม้ นักบัญชี เป็นต้น

โดยวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa – Subclass 462) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 • สามารถทำงานกับนายจ้างได้
 • มีระยะการอาศัยอยู่ทั้ง ระยะสั้น และระยะกลาง 
 • สำหรับระยะกลางนั้นสามารถขอการพำนักถาวรได้ (Permanent Resident)
 • สามารถเข้าออกประเทศออสเตรเลียเมื่อไหร่ก็ได้

เงื่อนไขของการได้มาซึ่งวีซ่านี้

 

 • นางจ้างเป็นคนยื่นขอวีซ่านี้ให้
 • จะต้องกรอกแบบสอบถามประเมินทักษะ ขึ้นอยู่กับ สัญชาติและอาชีพของผู้สมัครวีซ่า
 • นางจ้างของคุณต้องเป็น Sponsor ที่ได้รับการอมุมัติแล้ว (Approved Work Sponsor)
 • ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะประกอบอาชีพ ที่ได้รับการเสนอชื่อ
 • ต้องมีทักษะ คุณสมบัติเพียงพอกับอาชีพที่ได้เสนอชื่อ
 • ต้องมีประกันสุขภาพ
 • ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของผลประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการคืนสินค้าชนิดพิเศษ
 • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ
 • ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเสนอชื่อ วีซ่านี้ เช่น มีอาชีพที่เกียวข้อง
 • จะต้องผ่านเกณฑ์ด้านภาษา
ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียม (AUD) ระยะเวลาพำนักสูงสุด
วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa – Subclass 600) 190 3 / 6 / 12 เดือน
วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student Visa – Subclass 500) 710 5 ปี
วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa – Subclass 462) 510 1 / 2* / 4* ปี
วีซ่าทำงานทักษะ (Temporary Skill Shortage Visa – Subclass 482) 400 6 เดือน/ครั้ง
วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว 5 ปี (5 year long-term Standard Visitor visa) 771 6 เดือน/ครั้ง
วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว 10 ปี (10 year long-term Standard Visitor visa) N/A N/A

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ซึ่งหลัก ๆ แล้ววีซ่าประเภทนี้คุณจะต้องหานายจ้างให้ได้ก่อน จึงจะสามารถมีสิทธ์ยื่นได้ และคุณจะต้องผ่านเกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งวีซ่าผระเภทนี้สามารถยื่นได้ทั้งในประเทศออสเตรเลีย และนอกประเทศออกเตรเลีย เหมาะกับคนที่เริ่มมีเส้นทางในการเข้ามาอยู่ และสามารถหาเส้นทางสำหรับการอยู่ที่ออสเตรเลีย และนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ วีซ่าต่าง ๆ การเตรียมเอกสารอาจมีความซับซ้อน และ Process ต่าง ๆ  หากคุณกำลังมองหาคนช่วยตรวจเอกสาร  เตรียมการต่าง ๆ สามารถปรึกษาเราได้

 

 

กลับสู่หน้าหลัก