มุมมองของศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เกี่ยวกับพืชกัญชา

ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชาเพื่อการแพทย์

มุมมองของศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เกี่ยวกับพืชกัญชา

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าคนหนึ่งของทีมที่สนับสนุนและผลักดันให้คนไทยได้ใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย

 

ในทัศนะของศ.นพ.ธีระวัฒน์ กัญชามีศักยภาพในการเป็นยารักษาโรคได้หลายชนิด ดังนี้

โรคมะเร็ง กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการปวด คลื่นไส้อาเจียน และอาการข้างเคียงอื่นๆ จากการรักษามะเร็งได้

 

 

อ้างอิง vichaiyut.com

โรคลมชัก กัญชาสามารถช่วยควบคุมอาการชักได้

 

 

อ้างอิง moph.go.th

โรคพาร์กินสัน กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการสั่น เกร็ง เดินลำบาก และอาการอื่นๆ จากโรคพาร์กินสันได้

 

 

อ้างอิง pnkg-recoverycenter.com
โรคอัลไซเมอร์ กัญชาสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของสมองและบรรเทาอาการต่างๆ จากโรคอัลไซเมอร์ได้

 

 

อ้างอิง premierehomehealthcare.co.th

ผู้ป่วยโรควิตกกังวล

โรคปวดเรื้อรัง กัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรังได้

 

 

อ้างอิง nursesoulciety.com

นอกจากนี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ยังมองว่ากัญชาสามารถใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ ได้ เช่น

เป็นยาต้านอักเสบ

เป็นยาฆ่าเชื้อ

เป็นยารักษาโรคเบาหวาน

เป็นยารักษาโรคหัวใจ

เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ มองว่ากัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมาย แต่ที่ผ่านมาถูกมองในแง่ลบว่าเป็นยาเสพติด ส่งผลให้การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ล่าช้า

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เรียกร้องให้ภาครัฐไทยเปิดใจและยอมรับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยควรมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ มองว่าการผลักดันให้กัญชาถูกกฎหมายอย่างถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมโดยรวม ดังนี้

  • ผู้ป่วยจะได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง
  • จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับภาครัฐ
  • จะช่วยลดปัญหาการลักลอบปลูกและค้ากัญชาอย่างผิดกฎหมาย

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เชื่อว่ากัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการเป็นยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย หากภาครัฐไทยเปิดใจและยอมรับการใช้กัญชาไทยอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมโดยรวม

 

ศูนย์บูรณาการความรู้กัญชาเพื่อการแพทย์ (CKC) เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ เช่นเดียวกัน จึงมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของชุมชนและประชาชนให้มีการเข้าถึงกัญชาอย่างถูกต้องและใช้งานอย่างถูกวิธี