กล่องไม้

กล่องไม้ 5 สิ่งที่ดีของกล่องสินค้า

กล่องไม้ เจ้าของยี่ห้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชนิดขนมอาหาร ฯลฯ จำนวนมากมักมีคำถามเกี่ยวกับการทำกล่องกระดาษ ยกตัวอย่างเช่น “ปัจจุบันนี้ใช้แพคเกจจิ้ง (packaging) ผลิตภัณฑ์เป็นซองอยากทำกล่องกระดาษสามารถทำได้หรือไม่คะ?”, “แบรนด์ของพวกเราต้องการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมแล้วกล่องกระดาษจะตอบปัญหารักโลกไหมคะ?” , “ขาดไม่ได้จะต้องทำกล่องแพคเกจจิ้ง (packaging) ใส่สินค้ามั๊ยคะ?” วันนี้ BKK PAPER BOX จึงมีผลสรุปมาฝากจ้ะ เป็น 5 สิ่งที่ดีของแนวทางการทำกล่องแพคเกจจิ้ง (packaging) ใส่สินค้า ไปดูกันจ้ะว่ามีไรบ้าง

1.กล่องกระดาษมีคงทนถาวรและช่วยคุ้มครองความย่ำแย่ของตัวสินค้าด้านในได้ ด้วยเหตุว่ากล่องกระดาษเป็นแพคเกจจิ้ง (packaging) ถูกดีไซน์ให้มีหน้าที่ซับแรงกระแทกที่อาจจะเป็นผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสินค้าข้างใน ถ้าสินค้าที่ไม่มีกล่องอาจจะทำให้ตัวหลอด กระปุก หรือขวด กำเนิดความย่ำแย่ส่งผลต่อเนื้อครีม เนื้อเซรั่มที่อยู่ด้านในด้วยนะคะ

2.เพิ่มเติมอีกมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่ง เป็นต้นว่า Dior, La Mer , Laura Mercier , SK-ll ก็ยังให้ความเอาใจใส่กับการทำแพคเกจจิ้งกล่องกระดาษ เพราะเหตุว่ากล่องเปรียบเทียบคล้ายกับเสื้อผ้าที่สวยงาม หากพวกเราใส่เสื้อผ้าที่ชมดี มีดีไซน์ย่อมเพิ่มอีกคุณประโยชน์ให้ตัวเราเอง กล่องใส่สินค้าก็ด้วยเช่นกัน ถ้าเกิดว่าไม่มีกล่องก็เหมือนเรามิได้ใส่เสื้อผ้า ปลดปล่อยผลิตภัณฑ์ให้เปลือยเปล่าบางครั้งก็อาจจะไม่น่ามอง

กล่องไม้

3.กล่องกระดาษออกแบบสวยงาม การออกแบบกล่องกระดาษช่วยให้สินค้าดูโดดเด่นไฮโซ เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ลงทุนนิดหน่อยที่สุดแต่เป็นผลเยอะที่สุด นอกเหนือจากนั้นนี้มนุษย์ชอบความตื่นเต้น ถ้ามีแพคเกจจิ้ง (packaging) ที่มีลูกเล่น มีวางแบบทรงกล่องที่ดูดี ดูแปลกตา ยิ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและต้องการซื้อกลับไปใช้อย่างแน่นอน

4.สะดวกสบายในการขนส่ง เพราะเหตุว่ากล่องกระดาษยังมีน้ำหนักที่เบา ช่วยทำให้สะดวกต่อการขนส่งและการโยกย้ายเป็นอย่างดี

5.กล่องกระดาษรักโลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหตุเพราะวิธีใช้งานกล่องกระดาษเกือบทุกจำพวกสามารถนำกลับไปใช้ใหม่หรือนำกลับไปรีไซเคิลได้ ซึ่งตอบคำถามกับความต้องการในสมัยรักโลกได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากนั้นกระดาษสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้ขยะและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

พวกเราลองมาชมกันจ้ะว่าถ้าสอนค้ามีกล่องแพคเกจจิ้ง (packaging) แล้วจะสวย ดูดี และส่งผลกระทบวิธีขายได้เช่นไร

 

ส่วนที่ดี – ข้อเสียข องไม้จริงกับไม้สังเคราะห์Feb 11, 2019
ข้อดี – ข้อเสียขอ งไม้จริงและไม้สังเคราะห์
“ไม้” จับเป็นเครื่ องมืออันดับต้นๆ ที่เจ้าของบ้านต่างคัดเลือก ใช้เพื่อสำหรับการมาจัดตกแต่ง แผ่ไปถึงเ   อามาเป็นองค์ประกอบหลักๆสำหรับเพื่อการก่อสร้างบ้าน เหตุเพราะคุณลักษณะของไม้มีความ แข็งแรงทน  ทาน แต่เพราะว่าไม้จริงในปัจจุบันค่ อน ข้างหายากและมีราคาแพง อีกทั้งยัง มีข้ อตกลงสำหรับในการใช้งานที่มาก ด้วยเหตุฉะนี้ปัจจุบันนี้ก็เลยมีการผลิตไม้เทียมออกมา  ใช้ตอบแทน แต่ คน ไม่ใช่น้อยคงสงสัยว่าอุปกรณ์ 2 สิ่ ง นี้มีความเหมือนหรือต่างกันที่ที่ไหน  อย่างไรบ้าง

ไม้จริง เป็นไม้ที่ ผ่านกระ บวนการอาบน้ำยาและอบแห้ งเพื่อทำใ ห้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในก ารคุ้มครองปกป้อง ป ลวก แมลง และ ลดความชื้นใน เนื้อไม้ ถ้าควรจะเป็นใช้กับงานด้านนอก ควร  ที่จะทำการ เลือก ไม้เนื้อแข็งอย่าง ไม้เต็ ง  ไม้รัง ไม้มะค่า  ไม้ตะแบก หรือตะเคียน เนื่อ งด้วยสามา รถทนทา นกั บสภาพภูมิอ ากาศได้เป็นอ ย่า งดี
ข้อดี : แผ่นไ ม้แต่ละแผ่นมีค  วามสวยงามจากล วด  ลายและสีสันตาม  ธรรมชาติผิดแผกตามช นิดและอายุของ ไม้ ส ามารถ นำไปทำ พื้นผิว ได้ตาม ควรจ ะเป็น เช่น ผิวเรียบหรือผิวหยาบ โชว์เสี้ ยนไม้ กา รทาสีย้อม ไม้  เมื่อ ใช้งานไป  เป็นร ะห ว่างช้านานการซีดจางอาจจะเกิดขึ้น แต่ยัง สวยงามมากกว่าไม้ เทียม เพ ราะว่ าเป็นของ จริง จากธรรมชาติ
ข้อผิด พล าด : มีมูลค่าค่อนข้าง จะสูง ต้องระมั ดระวังเ รื่องปลวก แ มลง ห  ากใช้งานหนักจ ะก่อให้พื้นผิวไม้เป็นรอ ยเสียหายและเ ป็นสาเหตุก่อใ ห้เกิดการผุ กร่อนในต่อมาได้ นอกนั้นนี้ยังจำเ ป็นต้องหมั่ นทาน้ำย ารักษาเนื้ อ ไม้เส  มอๆ  ถ้าใช้ไ  ปในช่ว  ง เวลายาวนานอา จนำไปสู่กา รซีดจางของไม้

ไม้ เ ที ยม ใ นข ณะนี้ที่ นิยมใช้กันมีอ  ยู่  2 ปร ะเภท คือ ไม้เทียมที่สร้าง มาจากไ ฟเบอร์  ซีเมนต์ มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์และเส้นใยต่างๆ ซึ่งมีความยืดหยุ่นตัวสูง และไม้เทียมที่สร้างจากพอ ลิเมอร์ อ ย่าง ไว นิลผสมกับผงไม้ จริง รู ปพ รรณของสี  และผิวรู้สึกค ล้ายไม้จริงมาก  นอกเหนือจากนั้นมีความคงทน ต่อสภาพอากาศและการใช้งาน
ส่   วนดี :  การจัดตั้ง ทำเป็นแล้วได้ไม่ยา ก สามารถใช้งานได้ทันที ชมแลรัก ษาง่าย  ไม่มีปัญหาด้านปลวก แมลง มาให้กวนใจ แบบอย่างที่มากมาย ไม่ยุ่งยากต่อการจัดตกแต่งในแบบ อย่าง ต่า งๆ
ข้อผิ  ด พลาด : ลวดลายบนแผ่นไม้ไม่เป็นธรรมชาติ สามารถซ่อมแซมด้วยการทาสีที่ไม่เหมือนเดิม มีขนาดและความยาวจำกัด

วิธี แล ะเทคนิคเก็บรักษาเครื่องปชั้นชิ้นอย่างไรให้เกิดความสวยสดงดงามเหมือนใหม่!

เ ครื่องปชั้นเชิงสวยๆ ของเรา ผู้ใดก็ตามก็อยากให้มันสวยปิ๊งไปช้านานๆ จริงหรือเปล่าคะ? แต่เครื่องปดีกรีเงินแท้ หรือทองแท้ บางครั้งบางคราวก็นิยมจะหม่นไปตามวิธีใช้งานของพวกเรา เ ป็นต้นว่า สัมผัสถูกเหงื่อ โลชั่นหรือเครื่องสำอาง จนชมขี้เหร่เหมือนอันดับแรกที่ซื้อมา
.
วั นนี้ทดลองมาดูกลเม็ดเคล็ดลับดีๆ กันนะคะ ว่ามีกรรมวิธีการอะไรบ้างที่สามารถยืดอายุเครื่องปลำดับขั้นของเราไปได้ยาวนานๆ และช่วยเนรมิตให้ สร้อย แหวน หรือต่างหูของสาวๆ กลับม าสวยปิ๊งได้อย่างใจ
.
ระหว่างเก็บ คงจะจะต้องระวังกันนิดหนึ่งนะคะ เพื่อจะไม่ให้เครื่องประดับกระทบกันเองจนเป็นรอย อาจจะใช้วิธีเก็บแยกบรรจุถุงหรือใส่กล่องเอาไว้ ก็ได้เหมือนกันเช่นกัน
.
ช่ว งหากไม่มีแปรงเพื่อทำความสะอาดเครื่องปลำดับขั้นโดยยิ่งไปกว่านั้น ทดสอบใช้เป็นแปรงที่มีขนนิ่มๆหน่อยเป็นตัวแปรงดูนะคะ เนื่องมาจากถ้าสาวๆ ใช้แปรงที่มีขนแข็ง จะมีผลให้เครื่องปดีกรีสวยๆของพวกเราเป็นรอยได้ โดยยิ่งไปกว่านั้นทองคำจะมีเนื้อค่อนข้างอ่อน และเป็นรอยได้ง่ายมากๆเลย
.
ระ วังอย่าให้เครื่องปชั้นเชิงถูกน้ำทำความสะอาดต่างๆ ได้แก่ หมวดน้ำยาฟอกสว่าง เลยนะคะเหตุเพราะคงจะจะมีฤทธิ์กัดผิวเครื่องปชั้นของพวกเราได้ จนคงจะจะเสียความแวววาวไป
.
ส บู่ที่เราล้างมือหรืออาบน้ำ ก็นำมาซึ่งการทำให้เครื่องประดับเงินหรือทองคำของพวกเรา หมองลงได้เช่นกัน ข้อนี้สาวๆ อย่าหลงลืมระวังกันด้วยนะคะ
.
เ พื่ อสาวๆ ที่ถูกใจว่ายน้ำ คงจะจะต้องระวังคลอรีนกันนิดนึง เพราะเหตุว่าคลอรีนเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เครื่องปดีกรีทองชิ้นได้โปรดของพวกเราสีซีดลงได้
.
แล ะสุดท้ายข้างหลังกระบวนการทำความสะอาดเครื่องปลำดับชั้นของพวกเราทุกครั้ง ควรจะใช้ผ้าเนื้อนิ่มๆ หรือผ้าสำหรับเช็ดเครื่องปชั้นเชิงเช็ดทุกครั้งด้วยนะคะ รับรองเลยว่าจะก่อให้เครื่องปลำดับชั้นสุดได้โปรดของคุณแวววาวยาวนานขึ้นได้อย่างแน่นอน กล่อง ไม้
.
แสดงตัวบ้ างมั๊ยล่ะคะ ว่าวิธีและเทคนิคการเก็บรักษาและทำความเครื่องปชั้นสวยๆ ของพวกเรา ทำได้อย่างง่ายดาย ไม่ยากเลย ขอแค่หมั่นชมแลทำความสะอาดและระมัดระวังซักนิด แค่นี้แหวนสุด ได้โปรดกรุณา หรือสร้อยคอสุดที่รักของพวกเราก็สวยปังพร้อมใช้ ให้เราเลือกเฟ้นใส่กันได้รายวันแล้วล่ะจ้ะ

กล่องไม้

@LINE

กลับสู่หน้าหลัก – nonthaburimesuk